Đoạn đường được thảm bê tông nhựa nóng dài 2 km, kinh phí 4 tỷ đồng. Trước đó, huyện cũng đã đầu tư trên 21,7 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa một số tuyến đường trong nội ô và  các tuyến hương lộ. Tổng kinh phí đầu tư cho các công trình  này hơn 42 tỷ đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *