Mang Thít là địa phương có nghề sản xuất gạch – gốm nổi tiếng, tồn tại cả trăm năm nay. Tuy có những lúc gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, địa phương, nhiều cơ sở vẫn phát triển. Đặc biệt, nhiều cơ sở đã chuyển đổi sang công nghệ nung mới mang lại hiệu quả cao hơn.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *