Qua gần 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, huyện Mang Thít đã thực hiện nhiều giải pháp tổ chức lại sản xuất; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *