Đối với nhân dân cả nước, trong đó có nhân dân tỉnh Vĩnh Long, tình cảm dành cho Giáo sư Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa thật vô cùng sâu sắc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *