Lực lượng dân quân tự vệ ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại tại địa phương, đơn vị, cơ quan còn tham gia nhiều hoạt động xã hội góp phần xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *