Năm 2014,  cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa, đại diện cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 4 – tỉnh Vĩnh Long  còn tăng cường công tác kiểm tra và xử lý  nghiêm các vụ vi phạm luật giao thông đường thủy nội địa theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *