Sáng nay (25/12), Trung tâm bồi dưỡng cán bộ Kinh tế – Kế hoạch phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư cho hơn 100 học viên.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và quản lý dự án đầu tư sẽ trang bị thêm kiến thức và kỹ năng cho các cán bộ là chủ đầu tư, là thành viên của các bên quản lý dự án đầu tư, các đơn vị tư vấn và những người tham gia công tác đầ tư ở tỉnh Vĩnh Long.

Lớp học sẽ diễn ra từ ngày 25/12 đến ngày 28/12 với 2 chương trình học là bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, các học viên sẽ được hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng, được bổ sung thêm kiến thức về quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn lao động, môi trường xây dựng và quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình; hợp đồng trong hoạt động xây dựng và thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình.

Tấn Xuân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *