6/09, 9:40 am Long Hồ triển khai Nghị quyết Đại hội VIII Công đoàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Hôm qua, 15/6, Liên đoàn Lao động huyện Long Hồ tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Công đoàn tỉnh Vĩnh Long và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn Việt Nam cho hơn 100 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện.

Ngoài hai nghị quyết vừa nêu, các đại biểu còn được nghe triển khai một số chuyên đề gồm: Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục, công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và hoạt động nữ công của Công đoàn các cấp; Công đoàn với vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân viên chức lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Mục đích của hội nghị là nhằm góp phần sớm đưa nghị quyết vào đời sống công nhân viên chức lao động, từ đó nâng cao chất hoạt động của tổ chức Công đoàn.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *