Ngày 13/01/2010, Ban chỉ đạo bầu cử huyện Long Hồ tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch bầu cử trưởng ấp, khóm và bầu thành viên ban Thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2010 -2011.

Ảnh minh họa

Theo đó, kế hoạch bầu cử trưởng ấp, khóm và Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010 -2011 trên địa bàn huyện Long Hồ sẽ tiến hành gồm 04 bước.

Bước thứ nhất, Đảng Uỷ các xã, thị trấn tập trung quán triệt, tuyên truyền công tác bầu cử trưởng ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong nội bộ và quần chúng nhân dân. Ban chỉ đạo bầu cử xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình để phục vụ bầu cử.

Bước thứ hai, Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã, thị trấn hướng dẫn cho ấp, khóm giới thiệu người ra ứng cử. Người ứng cử phải có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, có trình độ học vấn nhất định, được nhân dân tín nhiệm, bản thân và gia đình phải gương mẫu, có năng lực và phương pháp vận động tổ chức nhân dân thực hiện tốt công việc của cộng đồng dân cư và cấp trên giao. Nếu là Đảng viên, người ứng cử phải được Chi bộ giới thiệu.

Bước thứ ba, tiến hành in ấn tài liệu tóm tắt tiểu sử ứng cử viên, thẻ cử tri, danh sách cử tri.

Bước thứ tư, công bố và thông báo rộng rãi địa điểm bỏ phiếu cho nhân dân biết.

Tại huyện Long Hồ, ngày bầu cử trưởng ấp, khóm và thành viên Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2010-2011 được thống nhất trong toàn huyện vào lúc 7 giờ ngày 28/03/2010.

Phước Giang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *