Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Long Hồ, năm học 2021-2022, mặc dù gặp khó khăn nhưng nhiều trường học trên địa bàn huyện, đã vận dụng lòng ghép tổ chức dạy bơi cho các em học sinh. Đây là một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em trên địa bàn. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *