Những ngày qua, huyện Long Hồ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao nhận thức và hành động của từng cá nhân, gia đình và toàn xã hội về vị trí, vai trò của công tác gia đình trong tình hình mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *