Ban An toàn giao thông huyện Long Hồ vừa tiến hành kiểm tra, giải tỏa, xử lý những tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm lòng đường, hành lang an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua địa bàn huyện.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *