Xác định BHYT là chính sách lớn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, huyện Long Hồ đã không ngừng triển khai nhiều giải pháp nâng độ bao phủ BHYT trong dân và đạt nhiều kết quả phấn khởi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *