Tại huyện Long Hồ,  Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện tổ chức diễn tập theo tình huống A2, tiêu diệt bạo loạn có vũ trang, giải cứu con tin, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có sử dụng đạn hơi, thuốc nổ. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *