Từ mô hình sản xuất lúa được công nhận đạt tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (Vietgap) đầu tiên vào năm 2008 ở tỉnh Tiền Giang, hiện nay, nông dân nhiều tỉnh thành khu vực ĐBSCL cũng đang áp dụng mô hình này và mang lại hiệu quả cao .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *