Đây là lần thứ 5 Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hoạt động này với mong muốn tạo sân chơi thiết thực, bổ ích nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên nhất là thanh niên dân tộc ở các địa phương trong tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *