Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh, đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động, trong quí III/2009, các cấp công đoàn trong tỉnh Vĩnh Long đã tích cực tuyên truyền, vận động công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn.

Trong quí III/2009, Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã thành lập mới được 9 công đoàn cơ sở và phát triển mới hơn 2.100 đoàn viên, nâng tổng số chi đoàn cơ sở của tỉnh lên 1.049 đơn vị với 45.600 đoàn viên.

Nhìn chung, công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn đã tiến hành khá tốt, đạt hơn 60% kế hoạch cả năm. Riêng công đoàn các Khu công nghiệp đã phát triển mới 2 công đoàn cơ sở với gần 1.400 đoàn viên, nâng số đoàn viên hiện nay lên hơn 9.000 trên tổng số 12.600 lao động.

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức phát và cấp lại thẻ công đoàn cho hơn 1.300 đoàn viên.

Bích Tuyền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *