Chiến thắng 30/4/1975 là một trong những mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Là biểu tượng sáng ngời của Chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, là đỉnh cao của khí phách và trí tuệ của con người Việt Nam. Nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chúng tôi đã gặp gỡ những nhân chứng của ngày giải phóng hoàn toàn tỉnh Vĩnh Long để hiểu hơn về lịch sử và khắc sâu hơn ý nghĩa của ngày chiến thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *