Sáng nay, Sở Văn hóa thể thao du lịch tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức lễ xuất quân đoàn thể thao tỉnh Vĩnh Long tham dự đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII tổ chức tại tỉnh Nam Định từ ngày 6 đến ngày 16/12/2014.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *