Cách đây 70 năm, ngày 15/3/1953, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh về việc thành lập “Doanh nghiệp quốc gia chiếu bóng và chụp ảnh Việt Nam”, mở ra con đường xây dựng, phát triển nền điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *