Ông Nguyễn Văn Thanh, phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin đến đoàn những thành tựu nổi bật của Vĩnh Long trong năm 2013 về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *