Đoàn đã thành kính dâng hoa dâng hương lên tượng GS Viện sĩ Trần Đại Nghĩa được đặt trong khuôn viên Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam, tưởng nhớ những đóng góp to lớn của Giáo sư, Viện sĩ, Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa, người học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long, người đặt nền móng đầu tiên cho nền khoa học công nghệ Việt Nam và cũng là Viện trưởng đầu tiên của Viện hàn lâm khoa học công nghệ Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *