Trong những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phòng cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ nhân dân huyện Long Hồ triển khai hiệu quả bằng các việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị. Một trong những thành tựu quan trong được ghi nhận là phong trào chung sức xây dựng giao thông nông thôn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *