Sau khi Ngân hàng nhà nước Việt Nam điều chỉnh tăng lãi suất điều hành thêm 1% và trần lãi suất huy động với kỳ hạn dưới 6 tháng lên 6%/năm, các ngân hàng thương mại cũng đã đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh lãi suất huy động trong hệ thống của mình. Biểu lãi suất tiết kiệm hấp dẫn đã thu hút dòng tiền đầu tư vào kênh ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *