Tại huyện Long Hồ đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận liên ngành “Về việc thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”  theo Nghị định số 55 của Chính phủ.  Đây là chương trình phối hợp giữa Ngân hàng nhà nước Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long với Hội nông dân và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Vĩnh Long.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *