Nhằm tạo nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người vào dịp đầu xuân, Lễ hội Xuân hồng do Ban vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long phát động từ tháng 1 đến nay đã tiếp nhận được gần 2.900 đơn vị máu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *