Cùng với  nhân dân trên cả nước, hướng về Đại hội  13 của Đảng, cộng đồng doanh nghiệp,  doanh nhân  tỉnh Vĩnh Long đã nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến  cho các văn kiện trình đại hội. Trong đó nổi bật nhất  là việc thực hiện các khâu đột phá  trong chiến lược  phát  triển kinh tế- xã hội của đất nước trong thời gian tới . Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *