Sáng nay, Trung tâm công tác xã hội tỉnh Vĩnh Long cùng với Tổ chức Hope Unending INC Hoa Kỳ đã ký thỏa thuận hợp tác dự án “Hỗ trợ tư vấn về bình đẳng giới, phòng chống lạm dụng tình dục và buôn người” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *