Đánh cắp số phận

Theo Bộ giáo dục-đào tạo, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023 về hình thức tổ chức, mô hình kỳ thi. Tuy nhiên, sẽ có một vài điều chỉnh về mặt kỹ thuật để chuẩn bị cho công tác tổ chức thi từ năm 2025. Hiện Bộ giáo dục-đào tạo đang phối hợp với Ban Cơ yếu Chính phủ để hoàn thiện phương án vận chuyển đề thi qua hệ thống cơ yếu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *