Sáng nay, tại Vĩnh Long , Chi cục thủy sản 4  địa phương Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang và  thành phố Cần Thơ đã ký kết quy chế phối hợp thanh tra khai thác thủy sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *