Năm 2013 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng kinh tế – xã hội ở Vĩnh Long vẫn có sự chuyển biến đáng kể và đạt được những kết quả tích cực. Đó là  kết quả của sự tập trung lãnh chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *