Dự báo nguồn nước cho sản xuất lúa Đông Xuân 2023-2024 sẽ gặp nhiều khó khăn, do đó Cục Trồng trọt khuyến cáo các địa phương trên cả nước xuống giống sớm trong tháng 10/2023 và kết thúc trước ngày 10/1/2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *