Tiếp tục diễn đàn Phát triển hợp tác xã nông nghiệp, ứng phó với biến đổi khí hậu nằm trong khuôn khổ Festival lúa gạo Việt Nam lần thứ 4 Vĩnh Long năm 2019 diễn ra tại tỉnh Vĩnh Long, chiều nay Cục kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn tổ chức phiên thứ 2 của diễn đàn với chủ đề Khung pháp lý và chính sách phát triển hợp tác xã trong nông nghiệp.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *