Tin từ Ban quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long cho biết, năm 2018 các doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp đạt tổng giá trị sản xuất gần 11.100 tỷ đồng, giảm gần 2% so với năm trước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *