Tình hình bệnh SXH tiếp tục lây lan và diễn biến phức tạp tại các địa phương trong cả nước. Tại Vĩnh Long công tác khống chế căn bệnh này cũng đang được đẩy mạnh. Tuy nhiên, theo ngành y tế để cắt đứt nguồn lây, kéo giảm bệnh SXH thì ý thức diệt muỗi, lăng quăng phòng bệnh của cộng đồng đóng vai trò quan trọng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *