Cùng với những đổi thay về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội thì lĩnh vực giáo dục ở vùng có đồng bào Khmer cũng có nhiều đổi mới, phát triển. Các trường học được ngói hoá. Con đường đến trường rộng mở và giáo dục đào tạo nơi đây được nhân dân cùng chính quyền các cấp quan tâm, đầu tư hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *