Đánh cắp số phận

Theo Ban quản lý dự án 7-  Bộ giao thông vận tải, đến nay khối  lượng thi công Dự án đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đã trên 3.367 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch. Đáng chú ý là dự kiến nhịp chính cầu này sẽ được hợp long trong tháng 10  và toàn bộ Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm nay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *