Trường đại học Cửu Long vừa tổ chức lễ khánh thành nhà máy điện năng lượng mặt trời 980KW kết hợp nông nghiệp công nghệ cao. Đây là nhà máy điện năng lượng mặt trời đầu tiên có công suất lớn nhất được thực hiện tại trường đại học. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *