Đây là loại cầu dây văng có chiều dài 60m, rộng 2,5m, độ thông thuyền 5,5m, chiều rộng giữa 02 trụ là 25m, hai bên có lan can khung thép bảo vệ cao 1m, tải trọng 500kg.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *