Sáng nay (9/7), HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa 10, khai mạc kỳ họp thứ 8, nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, tình hình phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2024; thảo luận và quyết định nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2024, đồng thời thực hiện công tác cán bộ và xem xét cho ý kiến, quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *