Tối qua, hội sách thành phố Cần Thơ lần thứ nhất năm 2015 và  triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý" đã khai mạc tại công viên Lưu Hữu Phước, thành phố Cần Thơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *