Sáng nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 9 khai mạc kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân tỉnh để đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết  phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2017 , bàn bạc xây dựng nghị quyết năm 2018. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *