Sáng 09/11, Học viện Chính trị khu vực 4 phối hợp với Tỉnh ủy Vĩnh Long và trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị – Hệ không tập trung, khóa học 2022-2024. Có 60 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức và dự nguồn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, huyện ở 2 tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh tham gia lớp học. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *