Tính đến hết tháng 9 năm 2022, toàn tỉnh Vĩnh Long đã xảy ra 69 điểm sạt lở bờ sông với tổng chiều dài trên 2.200 mét, làm ảnh hưởng trực tiếp đến 65 hộ dân. Nhờ thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” đến nay, nhiều khu sạt lở đã cơ bản được khắc phục, giúp người dân an tâm sinh sống, bảo vệ sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *