Đoàn công tác Sở NN– PTNT tỉnh Vĩnh Long đã đến huyện Vũng Liêm. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận những khó khăn và có kế hoạch hỗ trợ huyện tiếp tục thực hiện các giải pháp ứng phó hiệu quả đợt xâm nhập mặn hiện nay.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *