Đợt triều cường đầu tháng 9 âm lịch vừa qua, tỉnh Vĩnh Long có hơn 240 tuyến bờ bao và 94 đập bị tràn hoặc vỡ. Hiện chính quyền và người dân đã cơ bản khắc phục xong, đồng thời tiếp tục triển khai nhiều biện pháp ứng phó với đợt triều cường rằm tháng 9 sắp tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *