Đến với xã Hòa Hiệp, huyện Tam  Bình sau 1 năm đạt chuẩn nông thôn mới, chúng ta sẽ cảm nhận được sự đổi thay đáng kể trong phát triển kinh tế- xã hội. Đó là thành quả từ một chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *