Một trong những quy định phải thực hiện tại vùng xảy ra dịch tả heo Châu Phi sau khi tiêu hủy heo bệnh là phải tổng tiêu độc khử trùng xung quanh ổ dịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *