Trong mục Nghe người dân nói ở kỳ phát sóng trước đây, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long đã ghi nhận ý kiến của người dân xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn về việc sớm đổ đan tuyến kênh Đường Cầm, nhằm giúp người dân đi lại và giao thương hàng hóa được thuận lợi, dễ dàng. Nhu cầu thực tế này đã được đơn vị thi công lắng nghe và thực hiện.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *