Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tiết kiệm – chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước đầu tư ,thời gian qua KBNN Vĩnh Long đã chú trọng việc thực hiện công tác quyết toán, tất toán các công trình – dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *